Діяльність бібілотеки

Презентація шкільної біліотеки Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки
Витушинська Світлана Василівна, бібліотекар гімназії.
П А С П О Р Т

бібліотеки Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки

державної форми власності


Назва навчального закладу: Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки

Директор закладу: Смірнова Тетяна Юріївна

Бібліотекар: Витушинська Світлана Василівна

Дата заснування бібліотеки: 1965 рік

Адреса: м. Гадяч, вул. Гетьманська, 35

Тел./факс: 2-17-55 e-mail: gimnaziya-1@meta.ua

Дата заповнення: 01 вересня 2016р.


Відомості про загальноосвітній навчальний заклад (станом 01.09.2016 р.)

Загальна кількість класів: 21

Загальна кількість педагогічних працівників: 52

Загальна кількість учнів: 495


Загальні відомості про бібліотеку

Рік заснування бібліотеки: 1965 р.

Місце розташування бібліотеки (поверх): І поверх

Загальна проща: 62.7

Потребує капітального ремонту: так, ні

Наявність читального залу: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)

Кількість посадочних місць: 12

Наявність книгосховища для навчального фонду: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)

Графік роботи бібліотеки: 7.45 – 15.45


1. Матеріально - технічне забезпечення бібліотеки

Бібліотечне обладнання (кількість)

Стелажі - 11

Кафедри видачі - 1

Столи - 2

Книжкові шафи - 3

Каталожні шафи - 1

Вітрини для виставок - 10

Оргтехніка (кількість)

Комп’ютерна техніка вип. до 2007 р.-

Вип. після 2007р. -

Доступ до Інтернету -

АБІС «ІРБІС» -

«МАRK SQL» -

Інша -

Електронна пошта -

Принтер -

Сканер -

Телефон -

Копіювальна техніка -

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо) -


1. Відомості про штат бібліотеки (станом на 01.09.2016 р.)

Загальна кількість працівників бібліотеки: 1,

з них працюють:

на повну ставку – 1

Освіта бібліотечних працівників:

Бібліотечна – середньо-спеціальна,

Педагогічна - вища.

Cтаж роботи бібліотечних працівників

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:

Завідувача бібліотеки - 11 років

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками, за особливі умови праці, (необхідне підкреслити)

Участь у конкурсах(назва, рік проведення) «Найкращий читач України 2014 рік»

Відомості про відзнаки

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи

Уроки: -

гуртки: -

Володіння комп’ютером: +


2. Документація, що регламентує діяльність

Положення про бібліотеку: є

Правила користування бібліотекою: є

Паспорт бібліотеки: 2016 р.

Посадові інструкції: 2013 р.

Планово-звітна документація бібліотеки: річний план

Інше (зазначити): інвентаризація, замовлення підручників,контингенти учнів


3. Облікова документація бібліотеки

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників): так

Книга сумарного обліку підручників: так

Книга сумарного обліку документів на електронних та магнітних носіях (СD, DVD, аудіо/відео касети): так

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників): так

Зошит обліку документів тимчасового зберігання: так

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених: так

Щоденник роботи бібліотеки: так

Зошит видачі підручників по класах: так

Папка копій рахунків і накладних: так

Папка руху фонду: так

Зошит обліку подарункових видань: так

4. Основні показники діяльності бібліотеки

Бібліотечний фонд (станом на 01.09.2016 р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК)

.
Показники Станом на 01.09.2016 р.
І. Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) 27806
З них за видами: Книги та брошури:
Періодичні видання, усього 1
для вчителів 1
для учнів -
для бібліотечних працівників -
Документи на електронних носіях -
Аудіовізуальні документи -
За змістом:
Психолого-педагогічні науки 160
Суспільно-політичні науки 178
Природничі науки 115
Прикладні науки 80
Літературознавство, мовознавство 100
Мистецтво і спорт 30
Художня література 26447
Бібліотекознавство 2
Книгозабезпеченість 90%
ІІ. Фонд підручників 12191Основні джерела комплектування фонду (зробити позначку)


Органи управління освітою

Батьківські кошти

Спонсори

Обмінно-резервні фонди

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до 1995 р.(%)

Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників) Українською мовою (%) : 70%

Російською мовою (%): 30%

Іншими мовами (%)


Довідково-пошуковий апарат бібліотеки (станом на 01.09.2016 р.)


Абетковий каталог (так, ні), рік заснування______,

обсяг у картках_____

Систематичний каталог (так, ні) рік заснування______

обсяг у картках______

Електронний каталог (так, ні) з якого року ведеться____,

кількість бібліографічних записів______

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках)

Газетно-журнальних статей, на допомогу вчителям, громадянська освіта, інтерактивні методи навчання. Профільна та особистісно орієнтоване навчання (300 шт.)

Картотека руху підручників: так


Робота з користувачами (станом на 01.09.2015 р.)


Показники роботи Станом на 01.09.2016 р.
Загальна кількість користувачів 568
у т.ч.: учні 480
вчителі 52
батьки 14
представники місцевих громад, інші 20
Загальна кількість відвідувань 7613
Кількість книговидач, прим. 6756
у т. ч. книги, брошури 5617
журнали, газети 100
Обертаність основного бібліотечного фонду(без урахування підручників) 0,2422
Загальна кількість виданих підручників 11807
Інформаційна робота:
дні інформації 14
тематичні тижні 8 Декада дит. книги
Заходи з інформування інформаційної культури Бібліотечні уроки, виховні заходи, вікторини і т.д.
інші заходи Масові заходи
Виставкова діяльність:
виставки нових надходжень 3, «Нові видання» «Для вас, вчителі», «Новинки літератури»
тематичні виставки 50
постійно діючі 10
Бібліографічна робота:
списки нових надходжень 8
у т. ч. в електронній формі -
тематичні списки 7
у т. ч. в електронній формі -
інформаційні бюлетені 6