Досвід роботи

Загальні дані про бібліотекаря


Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження: Витушинська Світлана Василівна, 1973 рік.

Освіта (назва учбового закладу, дата закінчення учбового закладу, отримана спеціальність і кваліфікація по диплому): Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка, 1997 рік, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури; Гадяцьке державне культурно-освітнє училище ім. І.П.Котляревського, 1993 рік, бібліотечна справа.

Загальний трудовий і бібліотечний стаж, стаж роботи в даній бібліотеці: 30 роки – загальний трудовий, 18 років - бібліотечний стаж, 18 років - стаж роботи в даній бібліотеці.

Підвищення кваліфікації і додаткова освіта (назва структури, де проходила перепідготовка, роки, форми і тематика навчання): Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, 2008 р., 2013 р., 2018р.

Копії документів, які підтверджують кваліфікаційний рівень: дипломи , сертифікати, грамоти і т.д.

Життєве кредо: «Читайте! І нехай у вашому житті не буде жодного дня, коли б ви не прочитали хоча б сторінки з нової книги» К.ПаустовськийРобота шкільної бібліотеки як центру інформаційної підтримки навчально-виховного процесу

Школа повинна бути царством для книжки.

В.О.Сухомлинський


 

 Школа – це  заклад, який навчає і виховує дітей за допомогою книги, і тому дуже важливо, щоб в кожній школі головним кабінетом була бібліотека, оскільки а ній зосереджені учбово-виховні, методичні та інформаційні напрями роботи.

Шкільна бібліотека за своїм призначенням та функціями виконує роль інформаційного центру освіти та національного відродження.

Незмінним джерелом знань і невичерпним джерелом багатства кожної людини є книга. Як не можна уявити собі навчального закладу без книги, так не можна уявити його без бібліотеки.

Шкільна бібліотека завжди була збирачем, хранителем і дослідником творів друку – вічних пам’яток писемності. Без неї неможливо уявити сьогодні навчання і виховання школярів, без неї неможлива освіта та самоосвіта педагогічних працівників, учнів та батьків.

Саме шкільна бібліотека навчає юних читачів орієнтуватися у світі інформації, користуватися джерелами інформації. Знати, де і як можна підібрати необхідну літературу з певної теми.

Тому своє основне завдання як шкільного бібліотекаря я вбачаю у прищепленні дитині любові до книги, навчити учнів-читачів користуватися бібліотекою, її фондами, довідково-бібліографічним апаратом. Бібліотека не лише інформаційний центр, вона є і культурний центр. Від бібліотечного інформування залежить стан навчально-виховного процесу.

Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги,  надійним помічником учителів у навчанні та вихованні учнів.

Тому поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, я постійно працюю над тим , щоб заохотити учнів до читання, зацікавити їх новинками літератури.


Основними напрямками роботи шкільної бібліотеки Гадяцького ліцею І-ІІІ ступенів №1 імені Олени Пчілки є:


 

Формування системи бібліотечно-бібліографічних знань учнів

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу починаю з вивчення запитів користувачів. Ця робота включає в себе цілу систему заходів: аналіз читацьких формулярів, опитування, бесіди, спостереження. Застосування всіх цих заходів дозволяє мені отримати достовірні висновки про характер і мотивацію читання, а отже про інформаційні потреби читачів. В ході вивчення інформаційних потреб простежую певні групи споживачів інформації: директор, завучі, вчителі - предметники, класні керівники, батьки та учні закладу, обслуговуючий персонал.

Навчити дитину любити книгу, сприймати її як життєдайне невичерпне джерело пізнання світу, виховувати любов до книги, прищеплювати навички бібліотечно-бібліографічної грамотності-першочергові завдання шкільного бібліотекаря. На мою думку, бібліотекар сам повинен досконало знати фонд бібліотеки, кожну її книжку та вміти популяризувати її.

Бібліографічне інформування учнів і вчителів в бібліотеці розподіляю на три основні групи – це масове інформування, групове і індивідуальне.

Масове інформування проводжу для вчителів та учнів. Сюди входять і книжкові виставки, і бібліографічні огляди літератури, дні інформації та інше.

З основами користування бібліотечним фондом я ознайомлюю систематично як у процесі повсякденної роботи, так і на спеціальних бібліотечно-бібліографічних уроках, починаючи з першого класу.


У бібліотеці складений план проведення бібліотечно-бібліографічних уроків для дітей різних вікових категорій. Тематика бібліотечних уроків для учнів 1-11 класів така:


Навчити дитину любити книгу, сприймати її як невичерпне джерело пізнання світу, виховувати любов до книги, прищеплювати навички бібліотечно-бібліотечної грамотності – першочергові завдання шкільного бібліотекаря.

Для учнів перших класів  проводжу екскурсію для ознайомлення з бібліотекою, її фондом. Намагаюсь зацікавити майбутніх читачів, привити змалечку їм любов до книги, організовую в бібліотеці книжкові виставки на таку тематику: «Твої перші книги», «У світі казки чарівної», «Книга – твій друг і порадник», «Книг на світі є багато, ми їх любимо читати». Під час індивідуальних та групових бесід діти молодшого шкільного віку вчаться користуватися бібліотекою, самостійно вибирати книжки для читання, бережливо ставитися до книг, ремонтувати їх.

Кожного року в Гадяцькому ліцеї І-ІІІ ступенів №1 імені Олени Пчілки проходить Декада дитячої книги, основним завданням якої є популяризація художньої книги , прищеплення поваги і любові  до неї та  виховання бережливого ставлення як до підручників так і до художньої літератури.


Під час декади я проводжу такі заходи:


Постійно оформлюю книжкові виставки та різну тематику: «Виховуємо громадянина України», «Сторінками нових книг», «Сучасна українська література», «Зі славетного роду Драгоманових», «Олена Пчілка і Гадяч», «Співачка досвітніх вогнів», «355 років від дня проголошення Гадяча гетьманською столицею», «100 років від дня народження В.О. Сухомлинського», «Чарівний світ музики» , «Безсмертний Кобзар», «Козацькому роду нема переводу» та ін.  Я вважаю, що книжкова виставка, як наочна форма пропаганди художньої літератури, має величезну перевагу перед іншими формами масової роботи з читачами, тому що безпосередньо зв’язана з процесом сприйняття людиною візуальної інформації. Без знайомства з книгою дуже важко зрозуміти за описом потрібна вона чи ні. Як правило, читач бере книгу в руки, перегортає її, тобто наочно сприймає. Отже, головна мета книжкової виставки - це вивернути увагу читача до книги.

Протягом року в шкільній бібліотеці Гадяцького ліцею І-ІІІ ступенів №1 імені Олени Пчілки постійно діють такі тематичні полички:

« У світі цікавого», «Закон і молодь», «Профілактика запобіганню насильства в сім’ї», «Поринь у світ економіки», «Літературна Гадяччина», «Енциклопедії - це цікаво», «Книги, подаровані письменниками Гадяцькому ліцею І-ІІІ ступенів №1 імені Олени Пчілки» та інші. Біля тематичних поличок постійно проводяться книжкові огляди літератури, бесіди. Все це сприяє формуванню інформаційного світогляду особистості.

 

Вивчення, формування та задоволення читацьких потреб у книгах та інформації


Якщо книга виходить

із серця самої людини,

то вона віднайде собі доступ

до сердець інших людей

Карлейн


Неможливо формувати інтерес до книги без знання індивідуальних потреб дитини. Пізнати читача  намагаюсь під час запису до бібліотеки: перше знайомство, обмін враженнями під час видачі та повернення книги до бібліотеки. Під час розмови намагаюся зрозуміти, які книги йому подобаються, чим він цікавиться.

Інформаційна робота ведеться в постійному інформуванні учнів про нові надходження. Сприяє цьому постійно діючий стенд «Нові видання», завдяки якому учні знайомляться з новими надходженнями до бібліотеки.

Для більш повного розкриття і задоволення інформаційних потреб учнів в бібліотеці організовано частковий  та відкритий доступ до фонду. Рекомендуючи ту чи іншу книгу допомагаю знайти учневі те, що йому потрібно, вивчаючи його читацькі інтереси, підбираю потрібну йому літературу.

У бібліотеці створено «Куточок читання». У ньому знаходяться дитячі книги, журнали, енциклопедії, новинки літератури, виставляються книжки на певну тематику. Під час перерв біля «Куточка читання» завжди багато дітей, які вільно беруть книжки, розглядають їх. Деякі читають казки, оповідання, інших цікавлять дитячі журнали, енциклопедії, довідники – все це сприяє розвитку інтересу до книжки, бережливому ставленні до неї. Я вважаю, що дуже важливо правильно організувати дитяче читання, спрямувати його так, щоб дитина не розгубилася у книжковому морі, щоб до її рук потрапляли цікаві, потрібні твори, адже  саме в цьому і полягає робота шкільного бібліотекаря.

Кожен читач нашої школи має вільний доступ до Інтернету. До його послуг – клас інформатики, який знаходиться на першому поверсі навпроти бібліотеки та який в позаурочний час використовується як читальний зал, а взагалі – це шкільний музей імені Олени Пчілки. Тут і учні і вчителі можуть знайти будь-яку потрібну їм інформацію.


Серед найцікавіших сайтів, якими пропоную скористатись і рекомендувати їх учням, слід назвати такі:

Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae.lib.narod.ru
Літературна інтернет-бібліотека школяра: http://litbook.by.ru
Антична література:   http://pergam.ru
Електронна бібліотека «Джерело»: http://ukrlib.com
Бібліотека Українського центру:  http://ukrcenter.com
Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою: http://chl.kiev.ua


         У процесі вивчення української літератури вчителі – предметники у своїй роботі можуть використовувати такі сайти:

Класична українська література:   www.pysap.tripod.com
Сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів:   www.poetryclub.com.ua
Українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики:   www.poetry.uazone.net
Твори репресованих українських письменників: www.books.ms.km.ua
Твори сучасних українських і зарубіжних авторів:  www.lib.proza.com.ua
Бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості:               www.litopys.narod.net
Зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку ХХ століття та ін..: www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html
Літературно – критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад:
«Книжковий кур’єр»:   www.book-courier.com.ua
«Книжник-ревю»:   www.elitprifi.com.ua/gazeta
«Критика»:   www.krytyka.kiev.ua


Крім того, в закладі створена шкільна медіатека, до якої входять навчальні програми з таких предметів: історії, географії, світової літератури, української літератури, англійської мови, математики, хімії, фізики, біології. Ці програми містять багато інформації, яку можна використовувати для підготовки до уроків, позакласних занять, самопідготовки і вдосконалення вчителя та учня.

Шкільна медіатека містить електронні енциклопедії, такі як «Електронна енциклопедія Кирила і Мефодія 1-2 Ч.», електронні атласи, які можна використовувати на уроках історії та географії, а також велику колекцію електронних посібників для початкової школи. Отже, всі вчителі і учні закладу максимально забезпечені потрібною їм інформацією.


Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів спільно з педагогічним колективом

Важливою ділянкою в роботі шкільної бібліотеки є її співпраця з педагогічним колективом та бібліографічне обслуговування педагогів. Адже, щоб навчально-виховний процес був ефективнішим, вчителю необхідно знайомитися з передовим педагогічним досвідом, із сучасними навчально-виховними технологіями, методичними розробками.

Вчителям потрібно знаходити відповіді на багато питань: як запровадити в практику нові програми, як працювати за новими підручниками, про нові напрями в дослідженнях із педагогіки, про накази Міністерства освіти і науки України, положення, нормативні та інші документи Тому бібліографічне інформування педагогів – пріоритет у діяльності шкільної бібліотеки.

Спільно з педагогічним колективом бібліотекар ліцею бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників правових знань, надає допомогу в підготовці і проведенні Першого уроку, до відзначення Дня української писемності та мови, Дня пам’яті Т.Г.Шевченка, відзначення пам’ятних дат, до річниці Перемоги, до дня народження Олени Пчілки, Лесі Українки, Михайла Драгоманова та інших діячів культури і мистецтва. Поточне інформування читачів відбувається за допомогою книжкових виставок нових надходжень, створення тематичних поличок на різну тематику, проведення годин цікавих повідомлень, днів інформації. Одним із напрямів нашої бібліотеки є популяризація національної літератури, духовних на національних цінностей українського народу. Формами заходів є: літературні години, літературні свята, презентації книг.

Я систематично інформую педагогів про нові правові документи в галузі освіти, про нові матеріали з викладання предметів, нові підручники, що вийшли з друку. Завжди надаю допомогу вчителям, класним керівникам у підготовці та проведенні масових заходів. А такі форми роботи, як ведення щоденників читання, написання відгуків про книги, обговорення книг, потребують тісної співпраці бібліотекаря і вчителів-філологів.

Інформаційна робота серед педагогічного колективу включає також підготовку інформаційних списків (тематичних або анотованих), виступи на педрадах та методичних об’єднаннях з інформаційними оглядами, огляди періодичних видань на допомогу вчителю. Бібліотекар ліцею здійснює також інформаційне забезпечення методичної проблеми, над вирішенням якої працює педагогічний колектив.

Під час проведення тематичних тижнів я допомагаю вчителям-предметникам у оформленні постійно діючих книжкових виставок та тематичних поличок: «Хімія навколо нас», «Цікава фізика», «Математика – цариця наук», «Ми і екологія», «Географія – це цікаво» та ін.

Щодо мене, як бібліотекаря, то зв'язок із учителем сприяє точнішому вивченню читацьких інтересів, тіснішому контакту з дітьми для подальшої індивідуальної роботи, надає можливість спільного проведення масової роботи з пропаганди книги.

Моя тісна співпраця з учителями молодших класів допомагає активніше залучати дітей до самостійного читання навчити їх самостійно працювати з книгою. Вихованню в учнів бережливого ставлення до навчальної книги, як і до книг взагалі приділяється велика увага. Бібліотекар разом із учнями школи приймає участь у щорічних конкурсах «Найкращий  читач України», «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» та інші. Шкільний бібліотекар проводить рейд-перевірку підручників у кожному класі. Результати рейду висвітлюються на стенді «Шкільна бібліотека» та у наказі, який видається по ліцею, а також у моєму звіті на нараді при директору.

Шкільна бібліотека – це найважливіше і найперше джерело інформації для вчителів, тому співпраця шкільної бібліотеки і педагогічного колективу є запорукою своєчасного і ефективного впровадження нових освітніх технологій і методів у навчально-виховний процес з метою його удосконалення.

Тому тільки у співпраці з педагогічним колективом закладу я бачу майбутнє нашої бібліотеки як центру пізнавальної та науково-педагогічної інформації.


Робота з батьками

У шість років малюк переступає поріг школи, а прощається з нею в юності. Як важливо, щоб ці роки були для кожної дитини радісними, незалежно від того, які в неї обдарування і здібності. Джерелом такої радості можуть і повинні бути книги.

Основне завдання шкільної бібліотеки сьогодні  - навчити дітей цінувати книгу, відчувати і ній щоденну потребу. Багато труднощів чекає на цьому шляху і батьків, і педагогів, і бібліотекарів.

Плідна співпраця бібліотекарів з батьками є важливим фактором, який впливає на результативність роботи шкільної бібліотеки з розвитку читацьких інтересів учнів, формує їх бібліотечну грамотність і культуру.

Основою роботи шкільної бібліотеки з батьками юних читачів є глибоке вивчення ролі сім’ї в читанні дітей. У цьому мені допомагають і вчителі, і самі діти. Я запрошую батьків відвідати бібліотеку  - ознайомитись з приміщенням. З розташуванням книжкового фонду, з кількістю дитячої літератури. Більш тісний зв'язок виявляється з батьками учнів початкових класів. Вони  у шкільній бібліотеці допомагають своїм малюкам із вибором літератури.

Щоб дитина полюбила книжку, процес читання, бібліотекарю повинні допомагати батьки. З чого почати? Насамперед потрібно ознайомитися зі змістом багатьох дитячих книжок. Це допоможе краще зрозуміти дитячий світ, порівняти свою дитину з ровесниками, знайти якийсь педагогічний прийом.

Книжки пояснюють дітям світ, розвивають їхнє мислення, пам'ять, усне мовлення. Завдання батьків в тому, щоб вони правильно налаштували дитину на роботу з книгою, дали зрозуміти їй, для чого потрібна книга, яка користь від неї.

Книжки для молодших школярів купують, як правило, батьки. Тому я їм раджу,  перш ніж придбати дитині книжку, переглянути її самим. Достатньо 2-3 хвилин, щоб прочитати анотацію або звернення до читача, першу сторінку, зазирнути і середину і в кінець книги. Цей перегляд допоможе одразу ж визначити важко буде її читати  дитині чи ні.(Додаток 1)

Я раджу батькам, щоб вони змалку виховували в своїй дитині читача. А для цього школяреві треба ознайомитися з різноманітною літературою: читати казки, пригодницькі, науково-фантастичні твори, вірші, оповідання, байки, фольклор. (Додаток 2)

Також я проводжу індивідуальні бесіди з батьками про ставлення їхніх дітей до книг та підручників, вивчаю читацькі інтереси як дітей, так і їх батьків. Намагаюсь у повній мірі задовольнити їх потреби при виборі книг.(Додаток 3)


Організація книжкових фондів, каталогів, картотек

Проблема формування та збереження фондів є ключовою для всіх шкільних бібліотек. Від її успішного вирішення чи не в першу чергу залежить ефективність роботи шкільних книгозбірень, їх соціальна роль, громадське визнання.

Інформаційні ресурси нашої шкільної бібліотеки весь час зростають та поповнюються новими джерелами інформації.

Книжковий фонд шкільної бібліотеки – це систематизоване зібрання творів друку та інших документів. Бібліотечний фонд – певним чином упорядковане, систематизоване, розміщене в приміщеннях бібліотеки, розставлене на стелажах і полицях, доступне для читачів зібрання документів. При формуванні книжкового фонду я керуюсь головним принципом - віковим.  Тому наш книжковий фонд поділяється на такі окремі фонди з урахуванням вікових особливостей дітей:

фонд для учнів 1-4 класів;

фонд для учнів 5-8 класів;

фонд для учнів 9-11 класів.


У шкільній бібліотеці Гадяцького ліцею І-ІІІ ступенів №1 імені Олени Пчілки книжковий фонд для учнів 1-4 класів виділяється на окремих стелажах  із  розбивкою на ряд тем, наприклад: «Книг на світі є багато, ми їх любимо читати», «У світі казки чарівної», «»Пізнай світ», «Енциклопедії – твої найкращі друзі», «Сторінками улюблених казок». Тут же діє зміна виставка малюнків до улюблених дитячих творів.

При розстановці книжкового фонду для учнів 5-8 класів використовується скорочений варіант таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації.

Книжковий фонд для учнів 9-11 класів та педагогічних працівників розкладено в систематично-алфавітному порядку. У бібліотеці відкритий доступ до книжкових фондів, а це дає учням можливість почувати себе вільно, краще вивчати розміщення та склад книжкового фонду, вільно у ньому орієнтуватися, а у бібліотекаря є можливість при відкритому доступі влаштовувати на стелажах або на полицях виставки, проводити бесіди, давати корисні поради, рекомендувати кращі твори.


У шкільній бібліотеці є такі картотеки:


Для поповнення книжкового фонду закладу щорічно проводиться акція «Подаруй бібліотеці книгу!», в якій беруть участь діти, вчителі, батьки, письменники та спонсори нашого закладу. Так, наприклад, бібліотека ліцею поповнилася 50 художніми книгами та 23 журналами «Рідний край». Цю літературу подарувати учні та вчителі нашого закладу, а також письменник В.С.Костюк, поетеса Наталія Баклай, поетеса Зоя Кучерява, Микола Петренко, Полтавський педагогічний університет ім. В.Короленка та інші письменники. У 2021 р. учениця 10 класу Устименко Анастасія презентувала шкільній бібліотеці закладу 47 томів української прози.

Застарілі, зношені та втрачені   книги, документи та інші носії інформації вилучаються із книжкового фонду бібліотеки у порядку, визначеному Міністерством культури України, Міністерством освіти і науки України.

На початку кожного навчального року, відповідно аналізу забезпечення учнів підручниками у міському відділі освіти виконується замовлення на підручники для забезпечення ними учнів. Із цією метою налагоджена взаємодія з шкільними бібліотеками району, між нами організовано активний внутрішньо системний обмін книгами та підручниками.

Ефективність довідково-інформаційної роботи в значній мірі визначається станом довідково-пошукового апарату бібліотеки, включаючи картотеки газетно-журнальних статей – систематичну і тематичну. Так в шкільній бібліотеці ліцею створено картотеку обліку газетно-журнальних статей, картотеку «На допомогу вчителям», картотеку «Обдарованість. Обдарована дитина», картотеку «Інтерактивні методи навчання», «Інноваційні форми роботи», «Громадянська освіта», «Профільне та особистісно-орієнтоване навчання» та інші.

Не залишається поза увагою забезпечення належних умов зберігання фондів у книгосховищі. Можливість копіювання документів надає чималу допомогу в питанні збереження фонду.


Робота з фондом підручників

У бібліотеці створено два окремих фонди: художній (основний) і фонд підручників. Художній фонд нараховує 27260   примірників, а фонд підручників – 17760 примірники.

Підручники розташовані на стелажах за віковими категоріями учнів. Вони видаються безкоштовно учням і вчителям ліцею, підлягають щорічній інвентаризації і заносяться на баланс бібліотеки. Учні 1-8 класів отримують підручники у класних керівників. Учні 9-11 класів – отримують підручники на формуляр під підпис особисто та в кінці навчального року здають їх в бібліотеку. Повна інформація про видачу підручників фіксується у «Журналі видачі підручників».

З метою кращого зберігання підручників в закладі систематично проводяться рейди-перевірки: 2 рази на рік, один раз у семестр. У рейді беруть участь представники адміністрації закладу, бібліотекар, педагог-організатор, члени шкільної ради, актив бібліотеки. Результати висвітлюються на стенді «Шкільна бібліотека» та в щомісячній шкільній газеті «Соняшник», а також оформляються наказами по школі.

Всі книги, брошурні та інші видання, що надходять до бібліотеки фіксуються у відповідних документах. Як відомо, найважливішими документами кожної бібліотеки є Інвентарна і Сумарна книги. За Інвентарною книгою проводиться щорічна інвентаризація  бібліотечного фонду, передача наявних видань.

Всі операції обліку бібліотечного фонду здійснюються шкільним бібліотекарем. З метою вдосконалення обліку підручників, запобігання втраті та визначення стану збереженості введено  єдину облікову документацію. Так реєстраційна облікова картка відображає рух кожного видання підручника. У картці позначається автор і назва видання, видавництво, рік видання, ціна одного примірника, кількість книг. Що надійшли і вибули. Облікові картки складають реєстраційну картотеку руху підручників кожного окремого видання за галузями знань (предметів). Картки розставляються за класами.

У бібліотеці є інвентарна і сумарна книги.

За інвентарною книгою проводиться щорічна інвентаризація бібліотечного фонду. Інвентарна книга обліку підручників оправлена і прошнурована, а її сторінки пронумеровані. В кінці – дата, підпис, печатка керівника навчального закладу. В Інвентарній книзі ведеться облік кожного видання. У сумарній книзі простежується рух фонду як підручників так і художньої літератури.

Книга сумарного обліку бібліотечного фонду підручників складається з 3-х частин.

Частина І Сумарної книги відображає надходження кожної партії книг, що надійшли  за одним документом. Кожен запис здійснюється на окремому рядку.

Частина ІІ Сумарної книги відображає вибуття списаних підручників.

Частина ІІІ Сумарної книги відображає підсумки надходжень (частини І) та вибуття з фонду (частини ІІ), які переносяться у частину ІІІ по закінченні  кожного кварталу і року.  Сумарний облік дає загальні відомості про фонд бібліотеки і зміни, які в ньому відбулися.

Видача підручників навчальному закладу здійснюється за накладною відповідно до рознарядки. Підручники з навчального фонду видаються бібліотекарем (на початку навчального року) класним керівникам. Вчителям початкових класів. Повна інформація про видачу підручників фіксується у «Журналі видачі підручників» який зберігається і бібліотеці.

Формування та зосередженість в бібліотеці обов’язкового примірника кожного видання  навчальної літератури (підручників) для здійснення довідково-інформаційної діяльності  -  це шлях до переосмислення усталених понять щодо комплектування, використання і обліку  сучасної навчальної книги.

Запроваджені облікові форми дають змогу отримати повну інформацію про якісний і кількісний склад підручників, визначити забезпеченість і потребу школи, здійснити системний аналіз.


Підвищення кваліфікації бібліотекаря

Розвиток і освіта жодній людині
не можуть бути дані або повідомлені.
Кожний, хто до них долучиться,
має досягти цього власною діяльністю,
власними силами, власним напруженням
Ф.А. Дістервег


 Бібліотекар – це людина, яка протягом всього життя має потребу в поповненні своїх знань. Система підвищення кваліфікації, самоосвіта, постійна роботі над собою, аналіз і співставлення дійсності та свого життєвого досвіду, осмислення постійних змін в освіті, спілкування з юними читачами дозволяє бібліотекарям повноцінно виконувати своє призначення в суспільстві.

Першочерговим завданням шкільного бібліотекаря є підвищення фахового рівня, обов’язкове проходження курсів підвищення кваліфікації, не рідше, ніж один раз на п’ять років, слідкувати за новинами, що з’являються  журналах у фахових бібліотечних журналах «Шкільна бібліотека», «Бібліотечний форум», газетах «Освіта України», «Урядовий кур’єр», Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України. Я беру участь у районних семінарах, ознайомлююся з досвідом роботи інших фахівців, впроваджую інноваційні форми та методи роботи в бібліотечну діяльність своєї бібліотеки.  


В своїй роботі я керуюсь основними нормативними та розпорядчими документами, зокрема:


Обов’язковою формою моєї безперервної освіти є:

 

Постійно займаюсь самоосвітою.

 

Додаток 1

 

Поради батькам


 1. Починаючи від народження дитини,  постійно купуйте їй книги.

 2. Створіть вдома власну бібліотеку.

 3. Поповнюйте періодично домашню бібліотеку літературою, відповідно до віку вашої дитини.

 4. Прищеплюйте дитині любов до книги.

 5. Виховуйте бережливе ставлення до книги.

 6. Контролюйте читання дитини.

 7. Вчіть переказувати прочитаний твір.

 8. Вчить дитину вибирати книгу за її уподобаннями.

 9. Виховуйте бібліотечну культуру дитини.

 

 

Додаток 2

 

Анкета вивчення читацьких інтересів
(для батьків)


 1. Прізвище, ім’я дитини.

 2. Якою мовою ви спілкуєтесь з вашою дитиною?

 3. Що ви зараз читаєте?

 4. Чи читаєте ви разом з дитиною? Що саме?

 5. Чи читаєте ви дитині?  Що саме? Хто робить вибір казки, оповідання?

 6. На що звертаєте увагу, купуючи дитині книгу?

 7. Чи обговорюєте ви з дитиною прочитане?

 8. Чи цікавить вас література з теми, що вивчає ваша дитина в класі? Якщо так,то де ви її берете?

 

 

Додаток 3

 

Анкета для учнів початкових класів