27.08.21

Інтелект України

ВЕДЕМО ДИТИНУ В ПЕРШИЙ КЛАС! Як підготувати дитину до шкільного життя.
04.11.20

Особливості та переваги науково-педагогічного проєкту

“Інтелект України”

В Україні вже декілька років поспіль діти початкових класів навчаються за програмою проєкту «Інтелект України» і демонструють приголомшливі результати. Окрім того що майже всі учні показують високий рівень знань, педагоги і батьки були вражені креативністю мислення, творчими ідеями, патріотизмом, вмотивованістю до навчання дітей, які беруть участь у Проєкті.

Полтавська область лише в 2017 році долучилася до проєкту. Гадяцький ліцей І-ІІІ ступенів №1 імені Олени Пчілки одна з перших у області та перша у районі з 2017 – 2018 навчального року розпочала впроваджувати науково – педагогічний проєкт «Інтелект України». Він реалізується в початковій школі на базі державних програм із різних навчальних дисциплін. Мета всеукраїнського науково-методичного проєкту «Інтелект України – впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей та учнівської молоді.

У межах проєкту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють:

 • розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики;
 • сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу;
 • вільно спілкуватися іноземними мовами. Англійська мова вивчається з 1 класу по 3 уроки на тиждень;
 • сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети «Людина і світ», «Еврика»);
 • сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Навчаємося разом»).
 • У 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових, найбільш ефективних відповідних методик. Звертаємо вашу увагу на те, що проєкт «Інтелект України» не дублює розвивальне навчання, це зовсім інші методики. До проекту розробники пропонують власний навчально-методичний комплекс (підручники – зошити з друкованою основою – посібники для вчителя), забезпечений комп`ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами). Учні початкових класів, які працюють за Проектом, мають високий рівень мотивації до навчання, уміють працювати з інформацією. Вартість усіх навчальних матеріалів для однієї дитини становить 250 грн. на місяць (в вартість входять 12 зошитів, які висилаються учню кожного місяця для роботи на уроці, зошити замінюють підручники). Перепідготовку вчителя організовують координатори проекту. Так, вчитель Гадяцького ліцею І-ІІІ ступенів №1 імені Олени Пчілки Максимів Лідія Федорівна, яка у 2018-2019 навчальному році почала працювати у проєктному класі, пройшла курси підготовки вчителів початкової школи з 31 травня по 3 червня 2017 року в Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників.

  Сутність проєкту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам`яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо. Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв`язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об`єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці «Читання» діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці «Людина і світ» вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відеофрагмент з соловейком, чують його спів.

  Необхідною умовою навчання в проєктному класі є наявність телевізора. Варто зауважити, що телевізор у проєктному класі офіційно є інструментом навчання і тому розміри діагоналі, місце розташування, частота і час його використання на уроках суворо регламентовані з урахуванням санітарних норм та рекомендацій науковців – медиків, що працюють у проєкті.

  Робота з комп`ютером у першому класі не передбачається. З другого класу вже планується введення інформатики. Діти займатимуться в підгрупах, вивчатимуть принципи роботи з інформацією, повідомленнями, даними, навчаться елементарних операцій з текстами й графічними об`єктами, роботи в Інтернеті й з електронною поштою, створенню невеликих презентацій та інше. Передбачається один урок на тиждень з безпосередньою роботою на ПК не більше 15 хвилин за урок.

  Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: “Навчаємося разом”, на якому діти розвивають пам`ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет “Еврика”, на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проєкт мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров`я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов`язкових уроків фізичної культури, кілька разів упродовж кожного уроку учні беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

  Поширення програми на середню й старшу школу є обов`язковою умовою реалізації проєкту “Інтелект України”. У кожній школі, яка є учасником науково-педагогічного проекту, школярі зможуть продовжити навчання за програмою “Інтелекту України” до випускного класу. У випадку ж переходу дитини з проектного класу до іншого, в т.ч. через сімейні обставини, переїзд тощо, дитина легко зможе увійти в навчальний процес і навіть з певною ймовірністю матиме переваги, використовуючи набуті навички та вміння.

  Запрошуємо всіх батьків, які мріють бачити свою дитину інтелектуально розвинутою, творчою, активною, життєрадісною і успішною у житті записатись у 1 клас (2021 – 2022 навчальний рік), який буде працювати за програмою проєкту «Інтелект України» 5 рік.